پشتیبانی امنیتی

خانه پشتیبانی امنیتی

فرم درخواست پشتیبانی امنیتی


سوال امنیتی(تمام پاسخ‌ها را به‌حروف بنویسید) :

چرا سپیدمان؟

شخصی یک کاسه شیر به‌دست داشت و در فکر فروش آن بود تا بتواند امورات خود را بگذراند. با خود می‌اندیشید که اگر امروز یک کاسه شیر را بفروشم و از سودش کاسه‌ی دیگری بخرم می‌توانم فردا دو کاسه‌ی شیر بفروشم و پس‌فردا چهار کاسه. اگر درست پس‌انداز کنم تا آخر ماه گاوی می‌خرم و از درآمد شیرش گاو دیگری… اگر حواسم باشد سرمایه‌ی خوبی جمع خواهم کرد. 🙂

مرد در همین افکار بود که کاسه شیر از دستش افتاد و گاوداریش نابود شد.

یک وب‌سایت هرچقدر پیچیده و بزرگ، هرچقدر پربازدید درست مثل همان کاسه شیر است، یا رویای بیشتر و پربازدیدتر شدنش را دارید و یا با زحمات شبانه‌روزی و هزینه زیاد به رویای خود رنگ واقعیت بخشیده‌اید، اما درست در یک لحظه بی‌دقتی، بی‌توجهی تمام زحمات شما به‌باد می‌رود.

خدمات پشتیبانی امنیتی سپیدمان

مشتریان سپیدمان