تست نفوذ

خانه تست نفوذ

فرم درخواست تست نفوذ


سوال امنیتی(تمام پاسخ‌ها را به‌حروف بنویسید) :

آیا تست نفوذ برای من مناسب است؟

وقتی ماشینی را طراحی می‌کنند، به‌دیوار می‌کوبندش، در معرض تصادف قرار می‌دهندش. تست نفوذ دقیقا تست نحوه برخورد سایت شما با شرایط بحرانی‌ست، شما نینجایی را برای نفوذ به کسب و کارتان استخدام می‌کنید.

  • وقتی شما فرم تماس را پر می‌کنید، کسی از بخش فروش با شما تماس نمی‌گیرد، بلکه یکی از اعضای تیم در طی تماس با شما فضا را برای سنجش امکان همکاری بررسی می‌کند.

  • اگر امکان همکاری وجود داشت، برنامه زمان‌بندی‌ای را بر اساس منفعت هردوطرف معین می‌کنیم. اگر در این حین مشخص شود که مورد مناسبی برای کار شما نیستیم، مطمئن باشید وقتتان را تلف نخواهیم کرد.

  • قوانین کار و نوع کار طوری تنظیم می‌شود که با هدف‌های شما هماهنگ باشد.

  • شما حتما در هر مرحله از کار در جریان روند پروژه قرار خواهید گرفت. به همین جهت گزارش نهایی‌ای که دریافت می‌کنید چیز عجیب و غریبی نیست.

  • گزارش تحویلی به شما شامل کشفیات در برابر سایت یا سرور شما به‌همراه راه‌کارهایی برای رفع و یا بهبود مشکلات می‌باشد.

  • تا انتهای کار دغدغه ما تفهیم کامل گزارش و آگاه‌سازی شما در صورت نیاز اجرای عملیاتی از سوی شما می‌باشد.